ข่าวสารเครือข่ายสื่อมวลชน

โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2562

เมื่อวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ ปลัดจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดราชบุรี จัดโครงการ ฯ นี้ขึ้น โดยนำสื่อวิทยุหลักในพื้นที่และวิทยุชุมชน สื่อโทรทัศน์ และสื่อท้องถิ่น ไปศึกษาดูงานและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และกองบริหารกิจการโครงข่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์ กรมประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ มีสื่อมวลชนเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น กว่า 50 คน ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2562