ข่าวสื่อมวลชนคาทอลิก

ดีเจเยาวชนโรงเรียนดรุณาราชบุรีศึกษาดูงาน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2019 สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรีได้จัดโครงการ”ศึกษาดูงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย” นำทีมโดย  คุณณัฐพล สัตถาผล หัวหน้าชุดปฏิบัติการสถานีวิทยุกระจายเสียง คลื่นความรักและการพัฒนา Loveisradio FM 107.75 MHz ราชบุรี โดยได้รับการสนับสนุนจาก คุณพ่อศิริศักดิ์ ยอแซฟ ผู้อำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี สำหรับโครงการนี้ โดยทีมน้อง ๆจาก ดีเจเยาวชนโรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน 2 สถานที่ด้วยกัน 


ภาคเช้า : หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร น้อง ๆ ได้มีโอกาสชื่นชมงานด้านศิลปะในแขนงต่าง ๆ อาทิเช่น ภาพถ่ายสถานที่ต่าง ๆ ภาพวาด และศิลปะแขนงอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น 9 ชั้น 


ภาคบ่าย: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถือเป็นโอกาสดีมาก ที่ทางผู้บริหารสถานีวิทยุฯ ได้ให้เกียรติเชิญอาจารย์ บุญมา ศรีหมาด มาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการเป็นนักจัดรายการที่ดี รู้จักการใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้น้อง ๆ และพี่ ๆทีมงานสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี ไม่ว่าจะเป็น พี่รามพี่แจ๊คและพี่เจมส์ ไปดูห้องส่งกระจายเสียงและได้ฟังเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ที่มาของการเทียบเวลา ชมคลิป >> https://www.facebook.com/djdarunaratchaburi/videos/368667747382163 
ส่วนบรรยากาศของกิจกรรมเป็นอย่างไรมาชมกัน