Facebook Live /ถ่ายทอดสดผ่านเฟสบุ๊ค

Live สด พิธีบวชสังฆานุกร แต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรมและผู้อ่านพระคัมภีร์

เวลา 09.30 น.  ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่  บ้านเณรใหญ่แสงธรรม สามพราน นครปฐม


แจ้งผลการรับชม