หยิบข่าวมาคุย

รายการหยิบข่าวมาคุย

ผลิตรายการโดย สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี

ฟังรายการสด ๆ วันจันทร์ – ศุกร์

เวลา 08.00 น. – 09.00 น. และ เวลา 00.30 น. – 01.30 น.

ฟังสด ๆ ที่นี่ กดลิงค์นี้เลย >>>
รายการหยิบข่าวมาคุย 23-07-2018