กฟภ.เตือนงดใช้ไฟช่วงน้ำท่วม พบเสาไฟฟ้าล้มแจ้ง 1129

 การใช้ไฟฟ้าก่อนน้ำท่วม  การใช้ไฟฟ้าขณะน้ำท่วม การใช้ไฟ […]

Continue Reading