ประชาสัมพันธ์ 

กฟภ.เตือนงดใช้ไฟช่วงน้ำท่วม พบเสาไฟฟ้าล้มแจ้ง 1129

 การใช้ไฟฟ้าก่อนน้ำท่วม

 การใช้ไฟฟ้าขณะน้ำท่วม

การใช้ไฟฟ้าหลังน้ำท่วม

Related posts