ข่าวพระศาสนจักรท้องถิ่น 

12-08-2018 ฉลองอารามกลาริสกาปูชิน บ้านโป่ง 2018 (ชมย้อนหลัง)

12  สิงหาคม 2018  พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โอกาสมโภชนักบุญคลารา ผู้สถาปนาคณะซิสเตอร์ กลาริสกาปูชิน และ
โอกาส 25 ปีชีวิตนักบวช ของ ซิสเตอร์ มารีอา เกียรา (มณีรัตน์ ทศพงศ์)
สัตบุรุษอาสนวิหารอัสสัมชัญ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

0:33 / 1:52:11

Related posts