บำรุงศรัทธา 

พระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต คือใคร?

มารู้จักรากฐานของพระศาสนจักรไทย ด้วยแบบอย่างชีวิตของมิชชันนารีสมัยก่อน เพื่อเตรียมตัวก้าวสู่…350 ปีมิสซังสยาม ขอให้พวกเราทุกคนพร้อมใจร่วมก้าวเดินด้วยศรัทธามุ่งมั่นตลอดปีเตรียมนี้ ฟื้นฟูความเป็น “ศิษย์พระคริสต์” ทั้งนี้เพื่อเราจะได้พร้อมเป็น “ศิษย์ธรรมทูต” ก้าวออกสู่การเป็นผู้ประกาศข่าวดีด้วยประจักษ์ชีวิตอารยธรรมความรัก ท่ามกลางสังคมไทยอย่างมีชีวิตชีวา …

พระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี ค.ศ.1951-1969 และประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ค.ศ.1969-1988

ตามมาดู    ห้องจดหมายเหตุ  <<<<ลิงค์ >>>

 

Related posts