ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดนักบุญเวนันซีโอ เพชรบุรี 

19 สิงหาคม 2018 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดนักบุญเวนันซีโอ เพชรบุรี  …

Read More