ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดนักบุญเวนันซีโอ เพชรบุรี 

19 สิงหาคม 2018

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ

วัดนักบุญเวนันซีโอ เพชรบุรี 

คลิ๊กรูปภาพเพื่อเข้าชมบรรยากาศของฉลองวัด


ภาพข่าวโดย สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี   

Related posts