ศึกษาดูงานวิทยุดิจิทัล 21 -22 สิงหาคม 2018

เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2018 ตัวแทนสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี น้องเจมส์และ แจ๊ค
เดินทางไปศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพวิทยุชุมชนเพื่อการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล
ณ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย กสทช อสมท. และ Museum Siam
ทั้งนี้เพื่อกลับมาพัฒนาสถานีวิทยุของเราต่อไป


ไม่มีภาพอยู่ในแกลเลอรี่นี้

Related posts