ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 

พิธีสถาปนาบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6

การถ่ายทอดสด พิธีสถาปนาบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 20…

Read More