ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 

พิธีสถาปนาบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6

การถ่ายทอดสด พิธีสถาปนาบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2018 ที่ผ่าน

Related posts