ข่าวพระศาสนจักรท้องถิ่น 

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญมาคาร์ริตา บางตาล อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเวลา 10.00 น.
ประธานในพิธีโดย พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ

Related posts