ข่าวพระศาสนจักรท้องถิ่น 

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองครบรอบ 25 ปี ชีวิตสงฆ์ 

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองครบรอบ 25 ปี ชีวิตสงฆ์ 

คุณพ่ออันเดร ศิริศักดิ์ ยอเซฟ
คุณพ่อยอแซฟ สุรพล นันทพรพิสุทธิ์
คุณพ่อเคลเมนต์ วิโรจน์ เสียงไพเราะ

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเวลา 10.00 น.

ประธานในพิธีโดย พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ

Related posts