ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 

ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 07-11-2018 ข้อคิดพระบัญญัติประการที่ 7 “อย่าลักขโมย”

ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 07-11-2018 ข้อคิดพระบัญญัติประการที่ 7 “อย่าลักขโมย” วันพุธที่ 7 พฤ…

Read More
ข่าวพระศาสนจักรท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ 

การประชุม สังสรรค์ สัมนาประจำปี 2018 สภาภิบาลวัดสังฆมณฑลราชบุรี

การประชุม สังสรรค์ สัมนาประจำปี 2018 สภาภิบาลวัดสังฆมณฑลราชบุรี วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2…

Read More