ข่าวพระศาสนจักรท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ 

การประชุม สังสรรค์ สัมนาประจำปี 2018 สภาภิบาลวัดสังฆมณฑลราชบุรี

การประชุม สังสรรค์ สัมนาประจำปี 2018
สภาภิบาลวัดสังฆมณฑลราชบุรี
วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2018 ชมรมสภาภิบาลวัดสังฆมณฑลราชบุรี
จัดการประชุม สังสรรค์ สัมนาประจำปี 2018 สภาภิบาลวัดสังฆมณฑลราชบุรี
“ชุมชนศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” ณ วัดนักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี

ประมวลภาพกิจกรรม โดย คุณพนิดา แหวกวารี

Related posts