ประวัติพระสงฆ์ใหม่สังฆมณฑลราชบุรี

ประชาสัมพันธ์

ประวัติคุณพ่อ ยอห์นบอสโก วัชรพล อำนาจเกียรติกุล
วันเกิด                     1 ตุลาคม 1985
สัตบุรุษ / ล้างบาป     5 ตุลาคม 2003 ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก จ.ราชบุรี
พ่อทูนหัว                 ฟิลิป  ฟิลิป  ทศไทยสนธิ

ครอบครัว
บิดา         นายกำพล   อำนาจเกียรติกุล   มารดา     อันนา นางนฤมล   อำนาจเกียรติกุล
พี่น้อง        2 คน เป็นชาย  2 คน (เป็นบุตรคนโต )

การศึกษา
อนุบาล            :    โรงเรียนธีรศาสตร์
ประถมศึกษา    :    โรงเรียนธีรศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น :    โรงเรียนธีรศาสตร์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ :    วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง
อุดมศึกษา    :    ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์
                       ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร์
                       วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม
กระแสเรียก
    คุณพ่ออันตน ชูชาติ ประสูตร์แสงจันทร์ เป็นผู้ส่งเข้าบ้านเณร
    บ้านเณรเล็ก      :    สามเณราลัยแม่พระนิรมล ราชบุรี (ค.ศ. 2005 – 2006)
    บ้านเณรกลาง    :    สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา (ค.ศ. 2007)
    บ้านเณรใหญ่     :    สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม (ค.ศ. 2008 – 2018)

    แต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์    วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม ค.ศ. 2016
                    ณ สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน
                    โดย พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์
    แต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม    วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 2017
                    ณ สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน
                    โดย พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย
    บวชเป็นสังฆานุกร        วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม ค.ศ. 2018
                    ณ สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน
                    โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
    รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์     วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 2019
                    ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
                    โดย พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ

คติพจน์        :    “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้า
                       ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” (ลก 1:38)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *