สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก ไม่มีหมวดหมู่

เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00น. ที่อาคารจิตเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ สาทร กรุงเทพมหานคร ได้มีการแถลงข่าวสมเด็จพระสันตปาปาฟรังซิสจะเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ   ซึ่งการแถลงข่าวครั้งนี้ทางสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรีก็ได้เข้าร่วมรับฟังด้วย

โดยมี อาร์ชบิชอป พอล ชาง อิน นัม สมณฑูต นครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย เป็นอ่านผู้ประกาศ ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับนครรัฐวาติกัน ประเทศอิตาลี และพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็นผู้อ่านประกาศเป็นภาษาไทย ความว่า “สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  เสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ตามคำเชิญของรัฐบาลไทย และสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย กำหนดการต่างๆของการเสด็จเยือนดังกล่าวจะประกาศให้ทราบต่อไป ”  ทั้งนี้การเสด็จเยือนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ในครั้งนี้ถือเป็นการเสด็จมาเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 350 ปี แห่งการสถาปนามิสซังสยาม และฉลอง 50 ปี แห่งสัมพันธ์ ทางการฑูตระหว่างราชอาณาจักรไทย และนครรัฐวาติกันอีกด้วย

โดยด้าน มงซินญอร์ วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้เปิดเผยถึงพันธกิจหลักๆของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ในการเยือนไทยครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างเพื่อสันติภาพและเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนาเปิดมิติการทำงานร่วมกับศาสนาต่างๆ  รวมถึงงานด้านสาธารณสุข เวชบุคคล การเยี่ยมบรรดาพี่น้องคริสตชนคาทอลิก  และจะมีการประกอบพิธีมิสซาแบบสาธารณะ 2 ครั้ง คือ สำหรับบรรดาคริสตชนคาทอลิกทั่วประเทศและอีกครั้งเป็นพิเศษสำหรับบรรดาเยาวชน

ด้านบาทหลวงอนุชา ไชยเดช ผู้อำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิก ประเทศไทย เสริมว่า ด้านภารกิจต่างๆ ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสในการเยือนไทยนั้น ได้มีการจัดเตรียมความพร้อมไว้แล้วระดับหนึ่ง แต่ถึงอย่างไรกำหนดการโดยละเอียดยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสุขภาพของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสด้วย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประมุขพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกและประมุขแห่งนครรัฐวาติกัน ทรงเป็นพระสันตะปาปาลำดับที่ 266 การเสด็จเยือนไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส นับเป็นพระสันตะปาปาองค์ที่ 2 ในรอบ 35 ปี นับจากครั้งที่สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นปอลที่ 2 ได้เสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยในฐานะพระราชอาคันตุกะ    นอกจากนี้ หลังจากการเสด็จเยือนไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส จะเสด็จต่อไปเยือนประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 23-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยจะเสด็จเยือนกรุงโตเกียว เมืองนางาซากิ และเมืองฮิโรชิมา

รายงานโดย : สิริสกุล โกเจริญกิจ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *