VDO บรรยากาศฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก กาญจนบุรี

26-08-2018 บรรยากาศฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก กาญจนบุรี  หรือติดตาม…

Read More

ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดนักบุญเวนันซีโอ เพชรบุรี 

19 สิงหาคม 2018 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดนักบุญเวนันซีโอ เพชรบุรี  …

Read More