สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00น. ที่อ […]

Continue Reading

จากจรดเส้นทาง 35 ปี สู่วันแห่งความยินดีครั้งใหม่ | Introduction Pope Apostolic Visit to Thailand

ติดตามข่าวการเสด็จเยือนประเทศไทย ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟ […]

Continue Reading

ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 04-09-2019 “พระสันตะปาปาเสด็จถึงโมซัมบิก”

Cr. สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Continue Reading

“เราปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้โลกนี้ลุกเป็นไฟ!”ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 18-08-2019

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2019 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส […]

Continue Reading

ชมวีดิโอ >พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ และ พิธีบวชสังฆานุกร แต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม ผู้อ่านพระคัมภีร์

Continue Reading