VDO บรรยากาศฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก กาญจนบุรี

26-08-2018 บรรยากาศฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดแม่พระราชิ […]

Continue Reading

ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดนักบุญเวนันซีโอ เพชรบุรี 

19 สิงหาคม 2018 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความ […]

Continue Reading

ประมวลภาพบรรยากาศ ฉลองอารามกลาริส กาปูชิน บ้านโป่ง 12 สิงหาคม 2018

บันทึกภาพโดย พนิดา แหวกวารี ชมภาพ <<<<ลิงค์ […]

Continue Reading