เอกสารไตร่ตรองฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม เรื่อง ประเด็นแบ่งปัน 350 ปีพระศาสนจักรในประเทศไทยกับวิถีชุมชนวัด

เอกสารไตร่ตรองฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม เรื่อง ประเด็นแบ่งป […]

Continue Reading