ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดนักบุญกาเยตาโน บางน้อย สมุทรสงคราม

5 สิงหาคม 2018 ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดนักบุญกาเยตาโน บางน้อย สมุทรสงคราม พระสังฆราชยอห์…

Read More

สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส วันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 52

“ความจริงจะทำ ให้ท่านเป็นอิสระ”(ยอห์น 8:32) ข่าวเท็จและการสื่อข่าวเพื่อสันติภาพ สมณสภาสื่อ…

Read More

ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดนักบุญอันนา กาญจนบุรี 21 – 07 – 2018

กดลิงค์ใต้นี้เพื่อชมภาพ ประมวลภาพฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดนักบุญนักบุญอันนา กาญจนบุรี  21…

Read More

22 – 07- 2018   ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดนักบุญยาโกเบ แม่กลอง สมุทรสงคราม 

  กดลิงค์ใต้นี้เพื่อชมภาพ ประมวลภาพฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดนักบุญยาโกเบ แม่กลอง สมุ…

Read More