ข่าวพระศาสนจักรท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ 

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สังฆมณฑลราชบุรี ศึกษาดูงาน ณ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สังฆมณฑลราชบุรี ศึกษาดูงาน ณ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันพฤหัสบดีที่ 7 กุ…

Read More
ข่าวพระศาสนจักรท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ 

การประชุม สังสรรค์ สัมนาประจำปี 2018 สภาภิบาลวัดสังฆมณฑลราชบุรี

การประชุม สังสรรค์ สัมนาประจำปี 2018 สภาภิบาลวัดสังฆมณฑลราชบุรี วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2…

Read More
ประชาสัมพันธ์ 

ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดนักบุญกาเยตาโน บางน้อย สมุทรสงคราม

5 สิงหาคม 2018 ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดนักบุญกาเยตาโน บางน้อย สมุทรสงคราม พระสังฆราชยอห์…

Read More
ประชาสัมพันธ์ 

สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส วันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 52

“ความจริงจะทำ ให้ท่านเป็นอิสระ”(ยอห์น 8:32) ข่าวเท็จและการสื่อข่าวเพื่อสันติภาพ สมณสภาสื่อ…

Read More