สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00น. ที่อ […]

Continue Reading

ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 21-02-2019 พระสันตะปาปาเปิดประชุม “การคุ้มครองผู้เยาว์ในพระศาสนจักร”

ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 21-02-2019 พระสันตะปาปาเปิดประชุ […]

Continue Reading

โป๊ปฟรานซิสเปิดซัมมิต “บิชอปทั่วโลก” ถกปัญหาล่วงละเมิดทางเพศเด็ก

โป๊ปฟรานซิสเปิดซัมมิต “บิชอปทั่วโลก” ถกปัญหาล่วงละเมิดท […]

Continue Reading