ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 21-02-2019 พระสันตะปาปาเปิดประชุม “การคุ้มครองผู้เยาว์ในพระศาสนจักร”

ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 21-02-2019 พระสันตะปาปาเปิดประชุ […]

Continue Reading

โป๊ปฟรานซิสเปิดซัมมิต “บิชอปทั่วโลก” ถกปัญหาล่วงละเมิดทางเพศเด็ก

โป๊ปฟรานซิสเปิดซัมมิต “บิชอปทั่วโลก” ถกปัญหาล่วงละเมิดท […]

Continue Reading

เรียนเชิญฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดพระวิสุทธิวงศ์ แพรกหนามแดง 24-02-2019 เวลา 10.00 น.

เรียนเชิญพี่น้องทุกคน ร่วมฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดพระ […]

Continue Reading