พระวาจาของพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2018

พระคัมภีร์ที่ฉันรัก ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Continue Reading