กฟภ.เตือนงดใช้ไฟช่วงน้ำท่วม พบเสาไฟฟ้าล้มแจ้ง 1129

 การใช้ไฟฟ้าก่อนน้ำท่วม  การใช้ไฟฟ้าขณะน้ำท่วม การใช้ไฟ […]

Continue Reading

ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก พระสันตะปาปาออกบทภาวนาเพื่อ “ครอบครัว”

ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 02-08-2018 พระสันตะปาปาออกบทภาวน […]

Continue Reading

แบ่งปันข้อคิดพระคัมภีร์ จากหนังสือเพลงสดุดีที่ 36

เพลงสดุดีที่36 ความ​ชั่ว​ร้าย​ของ​คน​บาป​และ​พระทัย​อาร […]

Continue Reading