ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดนักบุญเวนันซีโอ เพชรบุรี 

19 สิงหาคม 2018 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดนักบุญเวนันซีโอ เพชรบุรี  …

Read More

12-08-2018 ฉลองอารามกลาริสกาปูชิน บ้านโป่ง 2018 (ชมย้อนหลัง)

12  สิงหาคม 2018  พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โอกาสมโภชนักบุญคลารา ผู้สถาปนาคณะซิสเตอร์ กลาริสก…

Read More