Q&A

เฉลย

คำถามประจำสัปดาห์

รายชื่อผู้รับรางวัลจากการตอบคำถามประจำสัปดาห์ถูกต้อง 5  ท่านแรก ได้แก่ 

Lucky Women Ben

พนิดา แหวกวารี 

Nicky Dominica Charcoal

Joynaka Rakkamsorndd

ครูแอ้ว ศิริ

ท่านสามารถมารับรางวัลได้  ณ  Joseph Studio  หรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ James  099 -935-2908

คำถามคือราย

รางวัลสำหรับผู้ตอบคำถามถูกต้อง 5 ท่านแรก
ท่านจะได้รับ Voucher  บัตรส่วนลดดูหนัง ณ  โรงหนัง SF  โรบินสันราชบุรี  100 บาท / 2 ที่นั่ง  

*** Voucher นี้ไม่สามารถใช้ได้ในวันพุธ (Movie Day) 

และสามารถใช้ Voucher ในสาขา Robinson ราชบุรีเท่านั้น 

 

ขอขอบคุณสำหรับการมาร่วมสนุกกับสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี 

ติดตามคำถามประจำสัปดาห์ได้ในทุกวันศุกร์  เวลา  12.00 น.

ส่วนรางวัลจะเป็นอะไรนั้น  ติดตามได้2ช่องท่าง

คือ ผ่านทาง Facebook สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี และผ่านเว็บไซต์ www.cscrmedia.com